קופות גמל
 
הפקדה לקופת גמל ע"י אדם לטובת עצמו או לטובת בן זוגו או לטובת מי מילדיו או לטובת הורהו מזכה בתנאים מסויימים את המפקיד או את זה שהפקידו עבורו בהחזר מס. לעניין זה קופות גמל ייחשבו גם הפקדות לביטוחי חיים שהוגדרו כקופות גמל.