לימודים אקדמיים
 
החל משנת 2006 זכאים מי שסיימו לימודים אקדמאים לתואר ראשון או שני וכן לימודים לתעודת הוראה לקבל זיכויים ממס הכנסה.