אובדן כושר עבודה
 
תשלומים לביטוח לאובדן כושר עבודה מהווים ניכוי לצורך מס בתנאים מסויימים
באם הנך או בן זוגך משלמים עבור ביטוח לאובדן כושר עבודה הנך זכאי להחזר מס
 
 
 
  ליצירת קשר                                             
 
חזרה לקריטריונים