החלפת עבודה
 
החלפת עבודה או אי רצף בעבודה יוצרים בד"כ מצב שבו המס המשולם אינו מדויק מאחר ואין רציפות בתחשיב המס לגבי כל העבודות באותה שנה. לפיכך במקרים רבות משולם מס גבוה מזה שאמור להיות משולם. אם החלפת עבודה או שקיים אי רצף בין מקומות העבודה שלך מומלץ שתבדוק אם מגיעים לך החזרים ממס הכנסה.
 
 
ליצירת קשר