ריביות בבנק ומניות
 
החל משנת 2003 ובעקבות שינוי פקודת מס הכנסה חל חיוב במס על מרבית ההכנסות משוק ההון כדוגמת ריביות , רווחים מנירות ערך , דיבידנד שמתקבל וכד'. אוכלוסיות מסויימות שעיקרן הוא מבוגרים ובעלי הכנסות נמוכות זכאים להקלות והפחתות בחיוב מס זה.
בנוסף לכך  קיימים מצבים רבים בו מחד מנוכה מס על רווחים בשוק ההון ומאידך נוצרים הפסדים שלא קוזזו מהרווחים שמוסו. כפועל יוצא , יש מקרים רבים בהם המס שנוכה במקור ע"י הבנקים (או הברוקרים) עולה על סכום המס האמיתי אותו צריך היה לשלם. במקרים מסויימים נוצרים גם הפסדים בשנה מסויימת שיש לדרוש להעביר לשנה העוקבת לצורך קיזוז מהרווחים. מומלץ איפה לכל מי שמחזיק בנירות ערך,פקדונות בבנק וכל צורת חיסכון אחרת ממנה מנוכה מס לבדוק אם מגיעים לו החזרים ממס הכנסה בשל ניכוי מס ביתר.