אפוטרופסות
 
מי שמשמש אפוטרופוס של אדם אחר זכאי בתנאים מסויימים לקבל החזרי מס בשל נשוא האפוטרופסות במדה והוא מוגדר כנטול יכולת ע"פ הוראות פקודת מס הכנסה.
 
 נציין כי החזר המס במקרים אלו תלוי במספר השנים שבהם את/ה משמש כאפוטרופוס והוא עשוי להיות גבוה מאוד.