הורים מוגבלים
 
אדם שיש לו הורים מוגבלים  (נטולי יכולת כלשון החוק) יכול לקבל בשל מצבם נקודות זיכוי (תקף עד שנת המס 2002) או זיכוי בשל תשלום על אחזקתם במוסד סיעודי (ללא הגבלת שנים)
 
לצורך קבלת הזיכוי יש להמציא תעודה רפואית (טופס 127) ומי שמשלם עבור אחזקת הורהו ימציא גם אישור מהמוסד הסיעודי על התשלומים ששילם עבור האחזקה.
 
במקרים מסויימים מדובר בהחזר מס שעשוי להגיע לאלפי ולעיתים גם לעשרות אלפי שקלים.
 
 
                                               ליצירת קשר
                        חזרה לקריטריונים