סיבות נוספות
 
בנוסף לסיבות שהוזכרו לעיל ישנן סיבות נוספות שמשפיעות על החזרי המס ונובעות בעיקר מהנסיון  והידע של עורך הבקשה להחזר מס למקסם את מכלול הטבות המס והסעיפים המזכים  ובכך להגדיל משמעותית את החזר המס. כדוגמא מייצגת ניתן לציין את העובדה שאותו תא משפחתי שמפקיד לקופות גמל יכול לשנות משמעותית את גובה החזר המס המגיע לו אם רק ידע לבצע חלוקה אופטימלית של סכום ההפקדה של קופת הגמל בין בני הזוג ובין הניכויים והזיכויים שניתן לממש אצל כל אחד מבני הזוג. ישנן עוד אין ספור דוגמאות כגון זו.
לפיכך אנו ממליצים לפנות אלינו לקבל את החזר המס המקסימלי שמגיע לכם.
 
 
 
                                                         ליצירת קשר