עידכונים אחרונים
 
משנת 2006 ניתן לקבל החזרים ממס הכנסה בגין סיום לימודים  אקדמאים.
על מנת לקבל החזרים ממס הכנסה בשל קריטריון זה יש להמציא אישור זכאות לתואר ראשון או שני
 
 
החזרים ממס הכנסה בגין הורים סיעודיים שלא מאושפזים במוסד ניתן לקבל עבור שנת 2002 בלבד.
מומלץ  לפיכך להזדרז  ולבקש החזר מס מאחר ובקשה להחזר מס לשנת 2002 ניתן להגיש עד סוף 2008 .
 
 החזרים ממס הכנסה בקשר להורים סיעודיים המאושפזים במוסד סיעודי ניתן לבקש עבור 6 השנים האחרונות ובלבד שמבקש הזיכוי או בן זוגו משלם עבור אחזקת ההורה במוסד הסיעודי.
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
אתרים חשובים             מס הכנסה           
                                   ביטוח לאומי