תאום מס
 
במקרים רבים אנשים שעובדים ביותר ממקום עבודה אחד או שמקבלים הכנסות ממקום עבודה  בתוספת לפנסיה  (תקציבית או מקרן פנסיה או מחברת ביטוח)  זכאים להחזרי מס.
גם אנשים שעושים תאום מס וגם אנשים שלא עושים תאום מס חשופים למצב שבו תשלום המס שנוכה להם ממקורות ההכנסה השונים גבוה מחבות המס האמיתית ובמקרה כזה ניתן לדרוש את החזר המס.
חשוב לדעת שמאחר וכל שנת מס עומדת בפני עצמה יש לבדוק לפני הגשת הבקשה להחזר את כל השנים הרלונטיות ולדרוש החזר רק בשל השנים שבהם קיים החזר מס.