בדיקת זכאות להחזרי מס
 
 על מנת  לבדוק את זכאותך להחזרי מס אנא ענה על השאלות הבאות. חשב לציין כי ההתייחסות היא לכל אחד מבני הזוג בתא המשפחתי וכן לשנים 2005-2011 (אלא אם כן צויין אחרת בשאלה).
 
 
 
בן הזוג אני  
עבדתי כשכיר/ה ושילמתי מס הכנסה
לא עבדתי בחלק מן הזמן ו/או החלפתי מקומות עבודה בשנים הנ"ל
הייתי בשנת שבתון / השתלמות
קיבלתי פיצויים או פדיתי קרן השתלמות לפני המועד
קיבלתי דמי אבטלה / דמי לידה
יש לי משכנתא
הפקדתי כספים באופן עצמאי (לא דרך מקום העבודה) לקופות גמל / ביטוח חיים / ביטוח לאובדן כושר עבודה
יש לי ניירות ערך / מניות / קרנות השתלמות / תיק מנוהל
יש לי פקדונות וחסכונות בבנק מהם מנוכה מס הכנסה
אחד או יותר מילדי סובלים מבעיות של לקות למידה ולומד במסגרת חינוך מיוחד
יש לי הורה סיעודי
אני משמש כאפוטרופוס של קרוב משפחה
יש לי בעיות רפואיות / מחלות כרוניות / הגבלות ניכרות בתפקוד
אני פרוד / גרוש ומשלם דמי מזונות
אני חד-הורי (ילדי בחזקתי)
השתחררתי מצה"ל בשנת 2003 ואילך
סיימתי לימודים לתואר ראשון או שני או לתעודת הוראה או לתעודת מקצוע בשנת 2005 ואילך
אני עולה חדש (משנת 2001)
אני תורם למוסדות מוכרים במס הכנסה